Najnowsze wpisy

Turbina wiatrowa – czy to się opłaca?

Czysta energia odnawialna od przynajmniej kilku dekad wzbudza coraz większe zainteresowanie – jej pozyskiwanie wiąże się nie tylko z ochroną środowiska naturalnego, ale również z

Co to jest biomasa?

Biomasa odnosi się do wszystkich substancji organicznych, takich jak rośliny, drzewa, odpady organiczne i drewno odpadowe. Energia z biomasy jest przetwarzana na energię elektryczną, ciepło

Co to jest energia biomasy?

Mimo że paliwa kopalne nadal są powszechnie wykorzystywane w energetyce i przemyśle ciepłowniczym, to ich negatywny wpływ na środowisko oraz znikające w szybkim tempie zasoby sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na alternatywne źródła energii. Warto zatem zwrócić uwagę na możliwości, jakie daje energia biomasy.

Energia biomasy co to jest? Krótkie wyjaśnienie

Biomasa jest jednym z odnawialnych źródeł energii. Występuje w postaci stałej, płynnej lub gazowej z surowców pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego, które ulegają biodegradacji na związki nieorganiczne.

Kluczowym czynnikiem do wygenerowania energii biomasy okazuje się zjawisko fotosyntezy. To dzięki naturalnym właściwościom promieni słonecznych, a także gleby i powietrza dochodzi do samoistnej produkcji biomasy. Energia z biomasy jest zatem skumulowaną energią słoneczną, powstającą poprzez proces fotosyntezy.

W celu wytworzenia ciepła wykorzystuje się proces spalania. Można też zastosować konwersję chemiczną, biologiczną lub termochemiczną, a dzięki temu udaje się wyprodukować paliwa płynne i gazowe.

Energia biomasy wady i zalety

Energetyczne wykorzystanie biomasy ma więcej plusów niż minusów. Biomasa to wyjątkowo stabilne, powszechnie dostępne i mało szkodliwe dla środowiska źródło OZE, które nie wymaga dużych inwestycji i pozwala dokładnie wyliczyć ilość możliwej do uzyskania energii. Spalanie biomasy nie uwalnia dwutlenku węgla i nie przyczynia się do pogorszenia stanu powietrza, a powstający wtedy popiół z odpadów organicznych nadaje się do stosowania jako nawóz pod uprawę roślin energetycznych. Pozyskiwanie biomasy ożywia lokalne rolnictwo nawet na terenach nieurodzajnych i skażonych przemysłowo. Znika problem składowania odpadów organicznych, jednocześnie można sensownie wykorzystać biogazy z wysypisk śmieci oraz osady komunalne i ściekowe, nie dochodzi też do marnotrawstwa nadwyżek produkowanej żywności.

Biomasa nie jest też całkowicie pozbawiona wad. Należy mieć świadomość, że w konsekwencji jej spalania dochodzi do niewielkiej emisji tlenków azotu i dwutlenku siarki, aczkolwiek w znacznie mniejszych ilościach w stosunku do paliw kopalnych. Problemem okazuje się także niższa wydajność energetyczna, więc potrzeba niemal dwa razy więcej biomasy niż węgla kamiennego, aby uzyskać podobne efekty. Co więcej, należy przestrzegać odpowiednich warunków magazynowania i transportu, ponieważ zawilgocenie biomasy dodatkowo zmniejsza jej wydajność.

Biomasa źródło energii, które ma przyszłość

Wykorzystanie biomasy otwiera szereg perspektyw nie tylko dla rolnictwa i przemysłu, ale także dla rozwoju nowych technologii konwersji czy utylizacji tego źródła energii.

Zasoby biomasy można łatwo przechowywać, nie stwarzają wysokiego zagrożenia dla środowiska podczas transportu jak to bywa z ropą naftową. To również odpowiedź na gwałtownie malejące zapasy paliw kopalnych. Dlatego niektórzy eksperci przewidują, że już w 2030 roku biomasa będzie stanowić 60% pokładów energii na świecie.

Sprawdź inne wpisy

solary

Solary – co to takiego?

Solary są innowacyjnym rozwiązaniem, dzięki któremu możliwe jest zmniejszenie kosztów ponoszonych za podgrzewanie wody użytkowej. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat ich specyfiki. Sprawdź

biomasa

Co to jest biomasa?

Biomasa odnosi się do wszystkich substancji organicznych, takich jak rośliny, drzewa, odpady organiczne i drewno odpadowe. Energia z biomasy jest przetwarzana na energię elektryczną, ciepło

Redakcja Solarwise.pl

Redakcja Solarwise.pl

Przewiń do góry