Najnowsze wpisy

Turbina wiatrowa – czy to się opłaca?

Czysta energia odnawialna od przynajmniej kilku dekad wzbudza coraz większe zainteresowanie – jej pozyskiwanie wiąże się nie tylko z ochroną środowiska naturalnego, ale również z

Co to jest biomasa?

Biomasa odnosi się do wszystkich substancji organicznych, takich jak rośliny, drzewa, odpady organiczne i drewno odpadowe. Energia z biomasy jest przetwarzana na energię elektryczną, ciepło

Jak działa system fotowoltaiczny (fotowoltaika)?

Coraz więcej mówi się o fotowoltaice, dzięki której możliwe jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, co przekłada się na oszczędności dla inwestora i ochronę środowiska naturalnego. W przypadku instalacji PV można mówić o przetwarzaniu energii słonecznej w energię elektryczną, czyli dokładnie taką jaka dostarczana jest do gospodarstwa domowego przez zakład energetyczny. Mając własną minielektrownię, możliwe staje się produkowanie darmowego prądu z niewyczerpywalnych zasobów.

Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika jest dziedziną skupiającą się na pozyskiwaniu energii promieniowania słonecznego i przeistaczaniu jej w energię elektryczną. Możliwe staje się to dzięki wystąpieniu zjawiska fotowoltaicznego. W skrócie można powiedzieć, że jest to przetwarzanie światła słonecznego na prąd. Instalacja PV składa się z modułów nazywanych panelami słonecznymi/fotowoltaicznymi, które montowane są na podłożu o konkretnych parametrach. Zwykle mówić można o dachach budynków, ale panele mogą zostać zamontowane na osobnej, wolnostojącej konstrukcji nośnej i postawione na gruncie. Każdy panel składa się z wielu ogniw fotowoltaicznych, które połączone są ze sobą w ramie. To właśnie one umożliwiają przechwytywanie promieniowania słonecznego i wytwarzanie prądu. Dopiero po przekształceniu energii słonecznej w energię elektryczną możliwe staje się wykorzystanie jej do zasilania urządzeń elektronicznych.

Fotowoltaika jak działa?

Kluczowym elementem każdej instalacji PV jest moduł fotowoltaiczny, zamieniający energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu zmiennego. Umożliwiają to znajdujące się w modułach ogniwa fotowoltaiczne zbudowane z kremu krystalicznego. Wszystko to zostaje umieszczone w ramie, po czym układa się je w panele słoneczne gotowe do zamontowania. Niezbędnym elementem instalacji PV jest falownik, który odpowiada za kontrolowanie przepływu energii i konwersję produkowanego prądu stałego na zmienny. Bez przekształcenia prądu stałego w zmienny niemożliwe byłoby zastosowanie go do zasilania urządzeń elektrycznych. W gniazdkach płynie prąd zmienny. Na instalację fotowoltaiczną składają się także przewody elektryczne i aparatura zabezpieczająca. Nie ma żadnych elementów ruchomych, przez co ryzyko awarii zostało zredukowane do minimum.

Wydajność działania instalacji PV jest ściśle związana z nasłonecznieniem, ale działa ona niezależnie od warunków pogodowych, nawet podczas pochmurnych dni, zachmurzonego nieba. Nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne są w stanie wychwycić nawet nikłą wiązkę światła i przetworzyć ją na energię elektryczną. Można wobec tego produkować darmowy prąd przez cały rok, łącznie z okresem zimowym. W przypadku krótszego nasłonecznia w ciągu dnia czy ukrytego za chmurami słońca trzeba liczyć się z mniejszą wydajnością, ale nadal można czerpać wymierne korzyści. Wyjątkiem jest noc, kiedy to instalacja fotowoltaiczna nie produkuje prądu, ale można korzystać z energii elektrycznej wytworzonej za dnia. Latem z kolei są najczęściej produkowane nadwyżki energii na skutek wielu słonecznych dni, czyli długotrwałego nasłonecznienia. Nie oznacza to jednak tego, że jej nadmiar przepadnie, ale zostanie on odesłany do zakładu energetycznego, gdzie będzie magazynowany. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania energetycznego lub mniejszej  wydajności instalacji PV można odebrać wyprodukowany przez siebie prąd, co ma często miejsce zimą. Co więcej, przesył i magazynowanie energii nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Koszty instalacji systemu fotowoltaicznego

Na całkowity koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej składa się wiele czynników. Kluczowe są te dotyczące rodzaju i ceny ogniw, mocy i wielkości instalacji, wydajności i okresu gwarancji. W przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego można mówić o kosztach rzędu 15-25 tysięcy złotych. Można je zmniejszyć, korzystając z dofinansowania.

Opłacalność fotowoltaiki

Systemy fotowoltaiczne są innowacyjną technologią o wysokim stopniu wydajności, bezawaryjności, objęte wieloletnią gwarancją. Jako, że ceny instalacji PV stają się coraz atrakcyjniejsze dla potencjalnych inwestorów, a wydajność ogniw jeszcze bardziej wzrasta, można mówić o coraz większej opłacalności. Tym bardziej, że koszt prądu z sieci energetycznej nieustannie rosną. Odnawialne źródła energii są niewyczerpywalne i darmowe, w niedalekiej przyszłości ich wykorzystanie stanie się wręcz koniecznością.

Sprawdź inne wpisy

biomasa

Co to jest energia biomasy?

Mimo że paliwa kopalne nadal są powszechnie wykorzystywane w energetyce i przemyśle ciepłowniczym, to ich negatywny wpływ na środowisko oraz znikające w szybkim tempie zasoby

Redakcja Solarwise.pl

Redakcja Solarwise.pl

Przewiń do góry